Uro og utryghed – som grundstemninger i tilværelsen

Indre uro, utryghed og stress påvirker ens livsduelighed og robusthed. Evnen til at berolige sig selv er derfor en nødvendig færdighed at have, når man bliver udfordret i tilværelsen.

Det kan være en abstrakt størrelse – at forholde sig til det at eksistere. Og heldigvis evner de fleste af os at håndtere skrækken for IKKE at eksistere – ved slet og ret at fortrænge det faktum, at vi engang skal dø. Det er et livsvilkår for alle. Og det faktum spiller ubevidst en rolle i mange sammenhæng i forhold til – evnen til at leve et afbalanceret liv. Dét at have færdigheder, tillid, tryghed og vilje til at tage livet ind på en sund måde.

Uro og stress kan komme til udtryk på flere måder. Nogle mennesker lever livet mere end fuldt ud – med tendens til at køre sig selv for hårdt og dermed handle sig ud af den underliggende uro. Andre mennesker er helt handlingslammede, med en tendens til at dyrke uroen og uvisheden. Fordi den stemning er genkendelig – og dermed tryg – og bekræfter selvforståelsen og følelsen af, at det alligevel ikke nytter noget.

Som urmennesker er vi på et dybere plan kodet til at overleve. Når vi føler os truet, går nogle overlevelsesstrategier automatisk igang. Og alt efter nervesystem og nedarvede færdigheder fra vores familiesystem, er det meget individuelt hvordan vi reagerer på udefrakommende trusler. Og ind imellem spiller vores tanker os et pus – vores hjerne ‘opfinder’ en trussel i et forsøg på at matche en utryg fornemmelse i kroppen.

Når løven kommer – billedligt talt – kan vi i vores familiesystem have erfaringer og traumer, der spiller ind på vores færdigheder og ageren. Vores evne til at berolige os selv. Nogle af os kommer i kontakt med vores kampinstinkt – vi bliver skarpe og handlingsorienterede. Andre af os mister fuldstændigt modet, giver op og ‘lægger os til at dø’.

Vores copingstrategier kommer til udtryk i mange små hverdagssituationer. De fleste af os genkender kampgejsten og den høje energi, når vi bliver vrede. Og opgivelse og magtesløshed kan komme til udtryk som energitab og kedafdethed. Der kan være mange kombinationer af følelser og grader af stressniveauer.

Hvis du til tider mærker en diffus uro, mister orienteringen og modet på tilværelsen, kan det være en god anledning til at være nysgerrig på dine tanker og din adfærd. En bevidsthed og forståelse for dine færdigheder eller manglende færdigheder kan bibringe en tryghed. På et dybere plan kan en fornyet tryghed muliggøre en nødvendig forandringsproces i dig. En ændring i dig, der gør at tilværelsens udfordringer bliver lettere at håndtere generelt.

I arbejdsliv, studietilværelse, parforhold, familierelationer og mange andre situationer kommer vores livsduelighed til udtryk og med nye indsigter og forståelse er der mulighed for at ændre uhensigtsmæssige dynamikker i adfærds- og tankemønstre.

Et terapiforløb kan bidrage til en større forståelse af din livssituation og sammenhængen mellem din selvforståelse og måden du oplever tilværelsen på. Med fokus på følelser, kropsbevidsthed og øvelser til selvregulering får du enkle værktøjer til bedre at kunne tilegne dig nye færdigheder. Det vil give bedre trivsel og styrket robusthed i hverdagen.

Tilbage til Temaer