Depression – en tilstand af opgivelse

Årsagerne til depression og opgivelse – tilstande af magtesløshed – kan være mange. De fleste af os kan relatere til en opgivende fornemmelse, som kan opstå i forbindelse med stress, dødsfald, konflikter, meningsløshed, skilsmisse, sorg eller andet.

Oplevelsen kan være en fastlåst følelse af hverken at have færdigheder til ‘at være’ i det eller færdigheder til at kæmpe videre ved egen hjælp. Erkendelsen opstår ofte først i det øjeblik, man er endt i en depressiv tilstand. Hvor dét at mande sig op ikke længere er en mulighed. Det er vigtigt at søge hjælp i tide.

Tegn på tilstande af depression

  • trist, nedtrykt og træt gennem lang tid – måske uden grund
  • mister energi, drivkraft og interesse for alt
  • manglende overskud i hverdagen
  • meningsløshed – meningen med livet forsvinder
  • isolerer sig – orker ikke socialt samvær
  • mister overblik og koncentration
  • meget negative tankemønstre – nedsat selvtillid
  • selvmordstanker – manglende tro på en vej ud af situationen
  • smerter, hovedpine, spændinger og søvnløshed

Mange mennesker kommer i løbet af tilværelsen i kontakt med tilstande af depression. For nogle mennesker er tilstanden af opgivelse blevet en næsten kronisk nedtrykt værenstilstand. Og det er meget individuelt, hvilke færdigheder man har mulighed for at tage i brug, når man skal håndtere tilstanden. Mentalt kan man miste troen på sig selv og tilliden til egne evner. Kropsligt kan det føles som et energitab – som et indre kollaps.

Depression kan udløses af nuværende, svære livsomstændigheder eller forandringer i ens tilværelse. Mangelfuld omsorg og svære livsbetingelser i ens opvækst kan også udløse depression i voksenlivet. Nedtryktheden kan variere fra tristhed til dyb fortvivlelse. Livet kan føles meningsløst. Urimelige selvbebrejdelser og angst ledsager ofte tilstanden og der kan være en tendens til at socialt samvær fravælges.

Det er vigtig at få hjælp. At genopdage sig selv kan i første omgang skabe forståelse for ens nuværende livssituation. Via terapien vil du få en større bevidsthed om dine livspræmisser og dine coping-strategier. Du vil få redskaber til bedre at kunne navigere i det, du står i.

De nye indsigter vil bidrage til et fornyet overskud, så tilliden til tilværelsen kan genetableres. Det er vigtigt at opleve, at du faktisk kan gøre noget og igen få kontakt til en livsgnist her og nu – det skaber tryghed. Og herfra bliver det nu muligt at bringe nye færdigheder i spil.

Tilbage til Temaer