Relationel Traumeterapi / Neuro Resilience Exercises

Relationel Traumeterapi /NRE som metode bygger bl.a. på forståelsen af hypo- og hyperrespons (lav- og højenergi tilstande). Psykologiske mestrings- og forsvarsstrategier, som vi mennesker (ubevidst) tager i brug, når vi bliver konfronteret med svært håndterbare oplevelser og situationer. I situationen resulterer det ofte i uhensigtsmæssige reaktioner og værenstilstande. Tilstande som kommer til udtryk både mentalt og kropsligt og som efterlader os i fastlåste overbevisninger og mønstre.

Psykomotorisk og systemorienteret metode

  • Traumemønstre, overlevelsesreaktioner og arousaltilstande
  • Tilknytning – angst, skam og afsky
  • Autoritet – dominans og underkastelse
  • Identitet – fokus på skjulte livsvalg
  • Livskraft – seksualitet, spiritualitet og kreativitet
  • Optimering af tryghed – øvelser til kropslig og kognitiv centrering

Når vi føler os truet, går nogle overlevelsesstrategier automatisk i gang. Og alt efter nervesystem og nedarvede færdigheder fra vores familiesystem, er det meget individuelt hvordan vi reagerer på udefrakommende trusler. Der kan være mange kombinationer af følelsestilstande og grader af stressniveauer.

Potentialet for på naturlig vis at komme helskindet igennem et traume udløses desværre ofte kun delvist. Og i mange tilfælde slet ikke. Derfor går mange af os rundt med en – bevidst eller ubevidst – oplevelse af, at lige netop dén traumatiske erfaring – stor som lille – aldrig er blevet bearbejdet. Det betyder, at tilstanden ikke er blevet reguleret og integreret i personligheden på en hensigtmæssig måde. Det kan påvirke vores tilknytningsmønstre og også vores virkelighedsopfattelse.

Vi har arbejdet med relationer, specielt ift. min mor. Det har været rigtig givende og har hjulpet mig til en større forståelse og accept, ja kærlighed til min mor. /Kvinde, 56 år

Forandringen kan ske i det øjeblik en tilstand, der har været holdt i isolation og kapslet væk, kommer i bevægelse i mødet med et andet menneske. Mennesker er flokdyr og forudsætningen for heling af traumer skabes i kontakten til resten af flokken – i relationen til de andre eller den anden. Altså i det øjeblik man ikke længere står helt alene med sin ubærlige oplevelse – netop som situationen eller følelsen på det indre plan ofte har været, dengang traumet opstod.

I nutiden kan helingen således ske ved at oplevelsen og traumereaktionen bliver delt, set, mødt og reguleret i fællesskab. I terapien arbejdes der med kropssansninger og neurologisk færdighedstræning. Neuro Resilience Exercises (NRE) er øvelser der styrker kroppens evne til bedre at håndtere fysisk og psykisk stress.

Tilbage til Psykoterapi / Traumeterapi