Psykoterapi og personlig udvikling

Jeg har særligt erfaring i at arbejde med klienter med temaer og tilstande som depression, angst, uro, stress, vrede, sorg, ensomhed, svigt, skam/følelsen af at være forkert, manglende selvværd, traumatiske oplevelser, eksistentielle livskriser samt problematiske familierelationer og parforhold.

Jeg arbejder ud fra en bredere forståelsesramme og en holistisk tankegang og benytter mig af forskellige terapiformer og praksisser – bl.a. metoder fra

Relationel Traumeterapi/Neuro Resilience Exercises
Familie–/Systemisk Opstilling

I processen har jeg altid fokus på at arbejde med potentiale og personlig udvikling, som er væsentlige elementer i terapien.

I terapien arbejder vi bl.a. med…

  • Hvordan begrænsende selvbilleder påvirker éns måde at agere på – tilknytningsmønstre og virkelighedsopfattelse.
  • At skabe bevidsthed omkring reaktionsmønstre som gentager sig på uhensigtsmæssigt vis – fastlåste adfærds–/ og tankemønstre.
  • Den tætte sammenhæng mellem krop og psyke, følelser og tanker – helbred og værenstilstand.
  • Dårlige oplevelser – livserfaringer og traumetilstande, som aldrig er blevet reguleret og integreret i personligheden på en hensigtmæssig måde.
  • Heling og færdigheder indenfor personlig og spirituel udvikling – kropssansninger og selvreguleringsfærdigheder.

Mit faglige grundlag er en psykoterapi certificering med afsæt i syv forskellige terapiretninger. Fleksibiliteten ved at kunne arbejde både adfærdsterapeutisk, kognitivt, psykodynamisk, systemisk, eksistentielt, humanistisk og transpersonelt gør, at terapien til hver en tid kan tilpasses dig og din aktuelle situation.

Det har været livsforandrende for mig, og ting som har fyldt for mig på bestemte måder i mange, mange år begynder pludselig at være anderledes. Noget jeg helt oprigtigt aldrig havde troet var muligt. / Kvinde, 33 år

Det er meget individuelt, hvad man som klient – som udgangspunkt – har med sig af både færdigheder og ‘bagage’. Det er derfor også individuelt, hvad man har brug for og hvordan ens udfordringer bedst kan forløses. Når du vælger terapien til, åbner du dig for at en positiv forandring kan ske.

For at skabe forbedringer er det vigtigt, at du har et reelt ønske om forandring og mod på at gå ind i en personlig udviklingsproces. Via forandringsprocesserne vil du opnå større bevidsthed, nye indsigter og færdigheder.

Efter hver session går jeg fra det skønne lokale på Østerbro, med ny viden og aha-oplevelser. /Kvinde, 33 år

Med en fornyet forståelse af hvem du er, hvad du kommer af og hvordan du er blevet til ‘den du er’, vil du opleve at få et bedre overblik og en fornemmelse af retning i dit liv. Det kan beskrives som en følelse af, at have fået et ‘indre landkort’ at navigere efter.